האם עבריין שהורשע חייב לשאת את עונשו? בחינה מחודשת של עבירת הבריחה ממשמורת

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

התפישה המשפטית המקובלת כורכת את מושג העונש עם חובה המוטלת על העבריין עצמו להיענש. התחמקות של הנאשם מלרצות את עונשו, כגון על ידי בריחה מהכלא, נחשבת כעבירה וכהפרה של גזר הדין ושל החוק. מאמר זה מבקש להציע תפישה אחרת, בהשראת המשפט העברי ובזיקה לשיטות משפט מודרניות אחדות, ולפיה העונש הוא מעשה כוחני (אם כי מוצדק) שמבצעת החברה בעבריין, והוא אינו כולל, ולא ראוי שיכלול, חובת התנהגות הפונה לנידון ומורה לו לשאת את עונשו. על פי מודל זה, מותר לנידון להימלט מהעונש שנגזר עליו, ולכן ראוי לבטל את העבירה של בריחה ממשמורת. עם זאת, כל עודעבירת הבריחה ממשמורת אינו מבוטלת, מציע המאמר פרשנות חדשה לעבירה, ולפיה הבריחה מהכלא אינה אסורה - ולכן הבורח לא הפר את החוק ואינו ראוי לגינוי - ובכל זאת מוטל עליו עונש בדיעבד, לא על הבריחה עצמה, אלא כחלק ממימוש העונש על העבירה הראשנה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אליקים רובינשטיין
Editorsאהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, אילה פרוקצ'יה
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages1917-1943
Number of pages27
Volumeב
ISBN (Print)9789654422123
StatePublished - 2020

Publication series

Nameפרסומי הפקולטה למשפטים של אוינברסיטת בר אילן
Publisherאוניברסיטת בר אילן

IHP Publications

 • ihp
 • Criminals
 • Jewish law
 • Proportionality in law
 • Punishment
 • בריחה ממאסר
 • מידתיות (משפט)
 • משפט עברי
 • עבריינים
 • ענישה

RAMBI Publications

 • rambi
 • Criminal law -- Israel
 • Escapes -- Israel
 • Punishment -- Israel

DanaCode

 • DanaCode

Cite this