האם המשפט חשוב?

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הדיון המשפטי האקדמי בישראל מתמקד כמעט לחלוטין במגזר צר של התופעה המשפטית - תכני הפסיקה של בית המשפט העליון. דיון זה אינו עוסק בזירות חשובות אחרות שבהן נוצר משפט, כגון בתי המשפט הנמוכים, בתי דין, טריבונלים לבר-מדינתיים, וכמובן חקיקת הכנסת, חקיקת המשנה המוצאת מכוחה ומנגנוני האכיפה. הדיון גם אינו עוסק בשאלה באיזו מידה ובאילו דרכים המשפט הנוצר בזירות מגוונות אלה מצליח להשפיע על המציאות החברתית. חסרים אלה מזמינים דיון תיאורטי נרחב וכתיבה אמפירית נרחבת המשלבים תובנות הלקוחות מהספרות התיאורטית העולמית יחד עם תובנות הלקוחות מההקשר הספציפי של ישראל. שאלה חשובה נוספת המתעוררת היא אם בישראל קיים דיון אקדמי וציבורי נרחב מדי במשפט (כאמור, במימדו הצר של בית המשפט העליון) בהשוואה למערכות מכוננות אחרות, כגון מערכת החינוך. אחת השאלות החשובות בקשר למשפט, ואולי השאלה החשובה מכולן, היא האם המשפט חשוב: האם, ובאילו דרכים, המשפט משפיע על המציאות החברתית ועל חייהם של בני האדם? מצד אחד, קיימת כתיבה ענפה הטוענת כי המשפט מכונן את האופן שבו בני האדם תופסים את המציאות החברתית ופועלים בה. כתיבה זו תופסת את המשפט כמכשיר חשוב לשעתוקם של יחסי כוח קיימים. מצד שני, קיימת כתיבה ענפה המצביעה על התקיימותם של פערים ניכרים (Gaps) בין מה שהמשפט קובע לבין האופן שבו מתנהלים היחסים החברתיים למעשה. בעשורים האחרונים מרבים פעילים חברתיים להשתמש במשפט כזירה חשובה לפעולה המכוונת לחולל שינויים חברתיים וגיוס חברתי. כמו כן, קיימות התארגנויות חברתיות שמטרתן התנגדות לתכנים מסוימים של המשפט. גם בהקשר זה קיימת כתיבה המצביעה על חשיבות המשפט, וכנגדה כתיבה הטוענת שפעילים חברתיים נוטים להגזים בחשיבות שהם מייחסים למשפט. העיסוק בישראל בהיבטים מרכזיים אלה של התופעה המשפטית - דל.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל-אביב
Publisherאוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים על-שם בוכמן
Number of pages637
ISBN (Print)9789659165803
StatePublished - 2010

Publication series

Nameמשפט, חברה ותרבות
Publisherאוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למשפטים על-שם בוכמן
Volume[6]

ULI Keywords

  • uli
  • Law -- Philosophy
  • Law -- Israel
  • Israel -- Law and legislation

Cite this