האם אחוזי המעבר של בחינות המועצה צופים פני עתיד?

אלי אמיר, עדי אמיר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחוזי המעבר של בחינות מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות מתקדמת זמינים וקלים למדידה, ומשכך, רב הפיתוי להשתמש בהם כמדד להצלחת הבוגרים של כל מוסד אקדמי כמו גם לאיכות תוכנית הלימודים בחשבונאות. מאמר זה בוחן שלושה מדדים נוספים, קלים למדידה, להצלחת התלמידים ולאיכות תוכניות הלימוד בחשבונאות: שיעור הבוגרים מכל מוסד אקדמי בין השותפים בחמשת המשרדים המובילים לראיית חשבון בישראל; הרקע האקדמי של סמנכ"ל הכספים בחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב; והרקע האקדמי של חברי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. מדדים אלה, בניגוד לאחוזי המעבר של בחינות המועצה, המודדים הצלחה בטווח הקצר, בודקים הצלחה בטווח הארוך. הם מצביעים על הבדלי איכות משמעותיים בין אוניברסיטאות המחקר למכללות. התוצאות תומכות בטענה שעל כל תלמיד לנסות להתקבל למוסד האקדמי הטוב ביותר האפשרי כדי לאותת למעסיקים פוטנציאליים את איכותו האמיתית ובכך לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)78-88
Number of pages11
Journalחידושים בניהול
Volume1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Accountants -- Training of
  • Accounting
  • Education, Higher
  • Quality assurance
  • Standardization
  • Success
  • Universities and colleges

Cite this