האחריות של המבט: אתיקה וקולנוע תיעודי בעקבות כתיבתו של ביל ניקולס

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחבר המאמר סוקר את המפנה האתי בלימודי הקולנוע – אותו היסט אינטלקטואלי שנולד בעקבות הגותם של פילוסופים כמו לוינס ודרידה ושנובע גם מתובנות אתיות של הפסיכואנליזה הלאקניאנית, החשיבה הפמיניסטית, התאוריה הקווירית והמחקר הפוסט-קולוניאלי. הוא מדגיש את עיסוקה של הגות זו בהבנת דימויי המוות בקולנוע התיעודי ומסביר את עבודתה של התאורטיקנית ויויאן סובצ'ק (1984), שעליה ייסמך, במאמר העוקב בגיליון, ביל ניקולס (1991). המחבר למעשה מכין אותנו לקריאה המורכבת, המעודנת והסובלנית שנדרשת מקריאת ניקולס – מבכירי התאוריטקנים בתולדות העיון הביקורתי בדוקומנטרי.
Original languageHebrew
Journalתקריב
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Death in motion pictures
  • Documentary films
  • Ethics in motion pictures
  • Lévinas, Emmanuel
  • Other (Philosophy)

Cite this