האומנם 'לא המת מטמא'? לדיוקנה של הטומאה בספרות התנאים

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

עיון במושג טומאה בכל הקשר תרבותי מעורר תהייה יסודית על טיבה של המציאות הגלומה במושג זה. השאלה הבסיסית ביותר היא אם הטומאה נתפסת בתרבות מסוימת כמהות קיימת, כעין כוח טבע, או כתבנית מופשטת, נטולת קיום מוחשי, ואם הציוויים המסדירים את ההתנהגות האנושית בזיקה אל הטומאה נגזרים מנתונים הקיימים בטבע, או שהם כופים נורמות חיצוניות על מציאות שאינה מחייבת אותן. ההלכה של חז"ל נדרשה מטבע הדברים לאותה שאלה תיאולוגית-פילוסופית בבואה לפרש וליישם את חוקי הטומאה והטהרה המקראיים. פירוש כזה, ולו במישור המעשי בלבד, הכרח שישקף את עמדת בעליו באשר לטיבן ולמשמעותן של הטומאה והטהרה. להכרעה בשאלה זו היו השלכות חשובות על העולם הדתי של מורי ההלכה ושל מקיימיה. שרטוט דיוקנה המפורט של טומאה ממשית ונוכחת עשוי היה לפרוץ בחומת העולם הדתי פרצות מסוכנות אל עבר יקום דמוני כמעט פגני. מנגד, בחירה ברדוקציה, בהסמלה או בדילול של מושג הטומאה עשויה הייתה לרוקן מכל משמעות רוחנית ודתית את המערכת המסועפת והתובענית של דיני הטהרה שחלשה על החיים הדתיים מאות שנים. המאמר בוחן מה הייתה הכרעתם של חכמינו בשאלה זו ומציע קוים לדיוקנה של טומאת המת, החמורה והמרכזית שבטומאות, כפי שהיא עולה מהיבטים מרכזיים של ההלכה התנאית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)157-188
Number of pages32
Journalתרביץ: רבעון למדעי היהדות
Volume78
Issue number2
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Purity, ritual (Jewish law)
  • Rabbinical literature
  • Red heifer (Jewish law)
  • טהרה וטומאה (יהדות)
  • ספרות חז"ל
  • פרה אדומה

Cite this