דת, ליברליזם, משפחה וחברה: אסופת מאמרים

אריאל רוזן-צבי, אריאל פורת

Research output: Book/ReportBook

Abstract

אסופת המאמרים של אריאל רוזן-צבי ז"ל כוללת אחד-עשר מאמרים שנכתבו בעשור האחרון לחייו. רוב המאמרים פורסמו במהלך השנים בכתבי-עת ובספרים שונים. הבאתם במקובץ מוסיפה להם נופך מיוחד, ומאפשרת לקוראים להפיק מהם ערך מוסף הנובע מהסתכלות על התמונה כולה ברצף אחד. הקובץ מחולק לשלושה שערים: תורת המשפט, דת ומדינה ודיני משפחה. השער הראשון מציג את תורת המשפט שבה דגל אריאל רוזן-צבי. בבסיסה התחשבות המציאות החברתית והפעלת המשפט ובתי-המשפט תוך רגישות מרבית למציאות זו. השער השני עיקרו חיפוש דרך שבה יוכלו חילונים ודתיים לחיות יחדיו לאורף ימים. יש בו ביקורת נוקבת על דיינים ופוסקי הלכה, על שנכשלו במציאת הדרך. השער השלישי עוסק בדיני משפחה.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות
Number of pages381
ISBN (Print)9652743232
StatePublished - 2001

ULI Keywords

  • uli
  • Domestic relations -- Israel
  • Judaism and state -- Israel
  • Jurisprudence -- Israel
  • Law -- Israel
  • Israel -- Law and legislation

Cite this