דפוסי תכנון: על הזיקה בין ידע, פעולה ושינוי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מסגרת העבודה התכנונית מבוססת במהותה על כלים רוחביים המייצרים חזרתיות, שכפול והעתקה ומעודדים אותם לאורך זמן. הסיבה לכך נעוצה בשתי מטרות על של העבודה התכנונית: עיצוב חברתי ויעילות כלכלית. שתי מטרות אלו, תורמות לשכפול של תבניות העיצוב הפיזיות היוצרות את מה שמכונה בספר זה "דפוס התכנון". לדפוסי תכנון תפקיד חברתי חשוב. הם מספקים את האשליה ההכרחית של יציבות וסדר בחיים המודרניים. אולם, מעבר לסדר ויציבות, לדפוסי תכנון יש משמעות, והם שיקוף של החברתי, התרבותי, הכלכלי והפוליטי. דפוסי התכנון יכולים להתפתח בקני מידה שונים: הדירתי, השכונתי, העירוני ואף הארצי. במובן זה קנה המידה אינו פרמטר בקביעה של דפוס התכנון. המאפיין המרכזי של דפוסי תכנון הוא היותם חלק מהייצור האוטומטי של המרחב, ייצור המתעלם משאלות רפלקסיביות על הפעולה התכנונית, כמו למשל, מה הם החיים במרחב נתון, או כיצד היה ראוי לחיות אותם, אלא מתמקד בשאלות כמו, מה המודל האופטימלי לניהול החיים, מהו המודל ליצירה של סדר חברתי ויציבות. פרק זה מתמקד בהמשגה של דפוסי תכנון, מתי ובאילו תנאים משתנים דפוסי התכנון, מי יכול להשפיע עליהם ואם ישנם מצבים שבהם חייבים לשנותם. הבחינה הרפלקסיבית על דפוסי תכנון אינה משימה פשוטה. אולם, הימנעות מכך או חשש מרפלקסיה בפרקטיקה על דפוסי תכנון, עשויים לגרור רגרסיה בתהליך החשיבה הביקורתית ונתק בין המחשבה לעשייה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדפוסי תכנון (קובץ בעריכת טלי חתוקה)
Place of Publicationתל אביב
Publisherרסלינג
Pages11-28
Number of pages18
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Critical thinking
  • Israel
  • Regional planning
  • Social change
  • ישראל
  • מדיניות התכנון הפיזי
  • רפלקטיביות
  • שינוי חברתי
  • תכנון אזורי

Cite this