דפוסי שימוש ברשת וסגנונות למידה בקורס אקדמי בפקולטה להנדסה

משה לייבה, רפי נחמיאס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה עוסק בדפוסי שימוש בפריטי תוכן מסוגים שונים בלמידה מקוונת והשונות בדפוסי שימוש אלו בקורס רב משתתפים בפקולטה להנדסה. מטרת המחקר היא לבחון ולאפיין את דפוסי השימוש בפריטי תוכן, לזהות מאפיינים בהעדפות סגנונות למידה אצל סטודנטים בהנדסה, ולאתר קשרים בין דפוסי השימוש, סגנונות הלמידה האישיים והמגדר של הסטודנטים. במחקר השתתפו 71 סטודנטים לתואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב בשנת 2005. הסטודנטים בקורס מוינו על פי ארבעה ממדים המתייחסים לתהליכים שונים בלמידה: אקטיבי-רפלקטיבי, סדרתי-גלובלי, חזותי-מילולי וחושי-אינטואיטיבי. מממצאי המחקר נובע כי קיימת שונות רבה בין הסטודנטים מבחינת דפוסי השימוש בפריטי התוכן והתקשורת באתר. הסטודנטים הראו נטייה לסגנונות למידה אקטיבי, סדרתי, חזותי וחושי כאשר הנשים הראו נטייה לסגנון יותר מילולי וסדרתי בעוד הגברים הראו נטייה לסגנון יותר חזותי וגלובלי. סטודנטים בעלי נטייה לסגנון חזותי השתמשו יותר בפריטים חזותיים כמו הדמיות ומצגות, וסטודנטים שהיו פעילים יותר בקבוצות הדיון היו בעלי נטייה לסגנון חושי. ככלל, סטודנטים בעלי נטייה לסגנון חושי נכנסו יותר לאתר הקורס. לא נמצאו הבדלים מהותיים מבחינת מגדר בדפוסי השימוש באתר. מתוך המחקר עולה כי כאשר בונים סביבות למידה מקוונות יש לקחת בחשבון מאפיינים אישיים של הלומד, ובתוכם סגנונות הלמידה שלו. יש לגוון את הפריטים והכלים המוצעים באתרי הקורסים על מנת לפנות לנטייה הטבעית של כל סטודנט וסטודנט לסגנון למידה שונה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages203-209
Number of pages7
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Cognitive styles
  • College students
  • Computer-assisted instruction
  • Sex
  • Web sites

Cite this