דפוסי פעילות של סטודנטים ב"קבוצת הפייסבוק הבלתי פורמלית" ותרומתה הייחודית של "הקבוצה" לתהליכי הלמידה המסורתיים

Translated title of the contribution: Activity Patterns of Students in a "Facebook Group" and Its Contribution to Traditional Learning Process

אדי לבנטמן, ענת כהן, רפי נחמיאס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הספרות התיאורטית מצביעה על כך שלפייסבוק השפעה מרכזית על החיים האקדמיים של הסטודנטים ושהרשת החברתית מהווה בעיקר סביבה המעודדת לימודים בלתי פורמליים. פונקציית "הקבוצה" בפייסבוק מהווה את אחד המרכיבים הפופולריים ביותר והסטודנטים נוהגים להשתמש בה לפעילויות מגוונות הקשורות ללימודים. מטרת מחקר זה לבחון את דפוסי הפעילות של סטודנטים ב"קבוצת הפייסבוק", תוך ניסיון להבין את אופייה הייחודי ואת תרומתה של "הקבוצה" לתהליכי למידה מסורתיים יותר שנהוגים היום בקרב סטודנטים באקדמיה. מחקר זה התבסס על ניתוח איכותני של 708 התכתבויות סטודנטים, בקבוצה אקדמית, ממקצועות הרפואה, ממוסד אקדמי מוביל. ממצאי המחקר העידו על כך שאופי הפעילות בקבוצה בפייסבוק הוא אקדמי במהותו. זאת, לעומת מחקרים רבים שמצאו שעיקר האופי הינו חברתי. נמצאו גם מספר רב של דפוסי פעילות, כ-16 במספר, שהעידו על כך שהקבוצה בפייסבוק משמשת פלטפורמה נוחה לביצוע פעילויות אקדמיות שונות כדוגמת – שיתוף חומרים, תקשורת עקיפה עם מרצים, דיון, תיאום בין סטודנטים ועוד. כמו כן נמצא "שהקהילה" שנוצרה סביב הקבוצה בפייסבוק העצימה את הפעילויות הלימודיות המסורתיות והיא אפשרה לסטודנטים לקבל תמיכה מידית ורחבה יותר ללא צורך בניהול יחסים בינאישיים קרובים עם סטודנטים אחרים. המחקר מספק כיוונים ראשונים להבנת תפקידה וצביונה הייחודי של הקבוצה בפייסבוק בקרב סטודנטים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionActivity Patterns of Students in a "Facebook Group" and Its Contribution to Traditional Learning Process
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע64-ע74
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Facebook (Electronic resource)
  • Learning
  • Team learning approach in education
  • למידה
  • למידה בקבוצות
  • סביבה לימודית
  • סטודנטים
  • פייסבוק

Cite this