דמוקרטיה, אתניות וחוקתיות בישראל: "בין "המדינה היהודית" ו"המדינה הדמוקרטית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מן התוכן: מודל "הדמוקרטיה האתנית" שפיתח הסוציולוג סמי סמוחה מצוי מזה עשור במרכז הדיון בדבר קיומה ואופיה של הדמוקרטיה בישראל. המאמר מציג דיון ביקורתי במודל זה, תוך התייחסות לארבעה היבטים. החלק הראשון בוחן את הגלגולים שעבר מודל "הדמוקרטיה האתנית" תוך בחינת השאלה אם מדובר במודל ביקורתי או במודל של לגיטימציה. בחלק השני נפרשת המחלוקת בין סמוחה לבין מבקריו, שחלקם אף טוענים כי אין לכנות את המשטר בישראל "דמוקרטיה". החלק השלישי קושר בין הדיון במודל "הדמוקרטיה האתנית" לבין הדיון בסוגיית "מדינה יהודית דמוקרטית". בחלק הרביעי מוצגים הפרמטרים הנעדרים , לדעת המחבר, מן הדיון הנוכחי בדמוקרטיה ובאזרחות בישראל, במיוחד פרמטרים של מגדר, מיניות ואזרחות חברתית. המאמר מסתכם בהצגת שאלות לגבי מידת יציבות של המצב האתני הנוכחי בישראל.
Original languageHebrew
Pages (from-to)647-673
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume2
Issue number2
StatePublished - 2000

Cite this