דיני הראיות בראי התיאוריה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מוקדש לפרישה של תורת המשפט הראייתית. במסגרתו ממופה שדה התיאוריה הראייתית ומבוררות ההצדקות לאסדרת הליך הבירור העובדתי באמצעות כללים ראייתיים. הדיון נפתח בבירור הגרעין האפיסטמי שבבסיס התיאוריות הראייתיות באשר הן, ובליבון ההצדקה המסורתית לדיני הראיות. בהמשך נסקרות גישות שמאתגרות את הפונקציה האפיסטמית ואת ההצדקה המסורתית לדיני הראיות מפרספקטיבה תוצאתנית. במסגרת זו המאמר עוסק בגישה הכלכלית לדיני הראיות על שני ענפיה - גישת היעילות המערכתית (אקס-פוסט) וגישת ההתנהגות הראשית (אקס-אנטה) - ולאחר מכן בגישה ההתנהגותית לדיני הראיות, המתמקדת ברציונליות של ההכרעות השיפוטיות. לאחר סקירת הגישות התוצאתניות המאמר פונה לליבון ההצדקות הדאונטולוגיות לדיני הראיות, ועוסק בתפקידם של דיני הראיות בהבטחת הגינותו של ההליך השיפוטי. על רקע היעלמותם ההדרגתית של דיני הראיות מהנוף הישראלי והאנגלו-אמריקני, כפי שזו משתקפת במעבר מקבילות למשקל ובאי-החלתם של דיני הראיות בערכאות שונות, המאמר מציג את סוגי הטיעונים השונים שניתן להעלות נגד הוכחה חופשית (free proof). המיפוי של סוגי ההצדקות לדיני הראיות נערך בהתבססות על הפרספקטיבות התיאורטיות השונות שדרכן ניתן להביט על התחום. במובן זה המאמר ממלא תכלית כפולה: במקביל לפרישת אמות-המידה הנורמטיביות שלאורן יש להעריך את הכללים הראייתיים ולדון בסוגיית ההוכחה החופשית, המאמר מספק מבט-רוחב על שדה המחקר הראייתי. למהלך זה נודעת חשיבות. משפטנים רבים שוגים בחושבם כי דיני הראיות (והמשפט הדיוני באופן רחב יותר) נשענים על מסדים תיאורטיים ותורת-משפטיים דלים בהשוואה לתחומי המשפט המהותי, ולא היא. היא נסמכת על תחומי ידע מגוונים - החל באפיסטמולוגיה ובפסיכולוגיה, וכלה בניתוח כלכלי וסטטיסטי. ההיכרות עם תיאוריה הראייתית נחוצה כדי להבין לעומק את השפעתם של כללים ראייתיים, וכדי לעצב מדיניות ראייתית ומשפטית ראויה. חשוב להפוך את הספרות והתיאוריה הראייתיות לנגישות לציבור המשפטנים, ולהגדיל את היחשפותם של מקבלי ההחלטות למילון המושגים בתחום. דווקא על רקע המורכבות והמגוון המאפיינים את שדה התיאוריה הראייתית, מתבקש לערוך מיפוי שיטתי שלה ולתרגמה למסגרת תורת-משפטים. המאמר מוקדש למהלך ראשון מסוגו זה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)107-145
Number of pages39
Journalעיוני משפט
Volumeל"ט
Issue number1
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Admissible evidence
  • Evidence (Law)
  • Human behavior
  • Jurisprudence
  • Law and economics

Cite this