דיני המחאת חיובים

Research output: Book/ReportBook

Abstract

בספרו זה הוא מיישם את מומחיותו בשלל התחומים של המשפט האזרחי - דיני החיובים והקניין גם יחד. הנושאים הנדונים בספר כוללים בין היתר את אלה: מהותה של המחאת זכות, המחאה מן הדין, המחאות הטעונות רישום במירשם פומבי, הזכויות בנות-ההמחאה (לרבות דיון בנושאים הסבוכים של זכויות בעלות אופי עתידי והמחאת זכויות שניוניות), המחאה חלקית "לאורך" או "לרוחב", המחאת זכויות נלוות, המחאה על דרך השעבוד, התחייבות להמחות, תחרות זכויות, הגבלות על העבירות, טענות כל צד כנגד מישנהו, עריכת שינויים בחוזה לאחר ההמחאה ועוד סוגיות רבות אחרות. פרק מיוחד מוקדש לעיון בנושא של המחאת חבויות, אשר טרם זכה לדיון סדור בפסיקה ובספרות בישראל ובמשפט ההשוואתי. עסקאות של המחאת זכויות מהוות נדבך מרכזי בפעילות העסקית והמסחרית. זאת, בהינתן העובדה כי בכלכלה המודרנית זכויות מופשטות, לרבות זכויות חוזיות, מהוות מרכיב עיקרי בעושרן של חברות ומהוות מושא שגור לעסקאות מכר. המחאת זכות מהווה גם אמצעי לפירעון חוב. כמו כן, דיני המחאת חיובים מהווים אבן פינה בבניית עסקאות מימון, אשר במסגרתן החייב משעבד לטובת המממן זכויות חוזיות. מישכון זכות חוזית צופה את פני עסקת ההמחאה, בהליכי מימוש המשכון. לא בכדי הגבלות החלות על מכר של נכס חלות גם על מישכונו. המחאת זכות יוצרת יחסים משפטיים סבוכים בין משולש הצדדים: ממחה, נמחה וחייב. על הדין לנתב את דרכו במתח הקיים בין המגמה לאפשר את עבירות הזכויות לבין המנעות מפגיעה בחייב, אשר אין שואלים להסכמתו. ספרו החדש של פרופ' מיגל דויטש מנתח באופן שיטתי את ההסדרים בדין החקוק והפסוק בישראל, במבט השוואתי, ומציע פתרונות לשלל שאלות שטרם נדונו כלל.
Original languageHebrew
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו הוצאה לאור בע"מ
Number of pages396
ISBN (Electronic)9789654421683
StatePublished - 2018

ULI Keywords

  • uli
  • Assignments for benefit of creditors -- Israel
  • Contracts -- Israel
  • Debtor and creditor -- Israel
  • Obligations (Law) -- Israel
  • חיובים (משפט) -- ישראל

Cite this