דיני בתים משותפים והקודקס - לקראת הרחבת המימד הקומונלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

דיני הבתים המשותפים הם "דיני שכנים", המשפיעים על כל שדרות הציבור. לקווי המדיניות בתחום זה ולהסדרים הקונקרטיים הנקבעים בדין יש השלכות משמעותיות על איכות החיים של הכלל. הצעת הקודקס החדש, אשר פורסמה לאחרונה כתזכיר חוק , מציעה שינויים חשובים בתחום זה, אשר נשענים בחלקם על חיזוק מסוים של ההיבט הקומונלי בבית המשותף. בהקשר זה בולטת ההצעה לאפשר לבעלי רוב מיוחד בבית המשותף להחליט בדבר ביצוע השבחות, תוך יצירת איזונים ראויים לשם הגנה על המיעוט. דוגמה נוספת לכך היא ריכוך עילת התביעה החריפה הנתונה כיום בסעיף 2 לתקנון המוסכם, באופן שיעצים את הקואופרטיביות הנדרשת בין בעלי הדירות בבית על-מנת לאפשר ביצוע שינויים בדירה המתבקשים לנוכח שינוי הנסיבות. נוסף על כך, הקודקס מאפשר לבעלי הרוב לשלול מבעלי הדירות שהתנגדו להתקנת מעלית את הזכות להשתמש במעלית, תוך שמירת זכותם של האחרונים להצטרף להסדר הקיים בדיעבד. שינוי זה נעשה בשל העובדה שהדין הקיים מעודד את "תופעת הטרמפיסט", ויש בו כדי ליצור תוצאה לא-הוגנת בסוגיה זו, אשר אינה הולמת גישה קואופרטיבית ראויה. כדרכה גם בנושאים אחרים, בחנה ועדת הקודיפיקציה מחדש כל הוראה בדין הקיים, וכללה הוראות חדשות, אף שבהקשר של דיני הבתים המשותפים היקפה של הרוויזיה מתון. המאמר בוחן את פרטי הרוויזיה בהקשריה השונים. יוצגו עיקרי ההסדרים בקודקס וטעמיהם, על רקע הדין הקיים, ובכלל זה: מושגי-היסוד של הבית המשותף – "בית משותף", "רכוש משותף" ו"דירה"; עקרון הטפלות של הרכוש המשותף; תחולתם של דיני השיתוף הכלליים על הרכוש המשותף; ביצוע שינויים בדירה; דיני הצמדות; מעמד התקנון והשבחת הרכוש המשותף; ועוד.
Original languageHebrew
Pages (from-to)213-239
Number of pages27
Journalמשפט ועסקים
Volume4
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Apartments
  • Civil law -- Israel -- Codification
  • Condominiums
  • Elevators
  • Real property

Cite this