דין וחשבון

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"הוועדה מונתה ביום 3.12.2013 על ידי ראש הממשלה, שר החינוך ושר האוצר על מנת לבצע הערכה מחדש של מבנה המוסדות הרגולטוריים המופקדים על מערכת ההשכלה הגבוהה, קרי, המועצה להשכלה גבוהה והועדה לתכנון ולתקצוב, תוך בחינת הממשק בין מוסדות אלה לבין הממשלה. כל אלה במטרה לחזק את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, לשפר את תפקודה ולהעצים את יכולתה להגשים יעדים לאומיים". -- מן התקציר.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהוועדה להסדרת המשילות של מערכת ההשכלה הגבוהה
Number of pages84
StatePublished - 2014

ULI Keywords

  • uli
  • Education, Higher -- Economic aspects -- Israel
  • Governmental investigations -- Israel
  • Universities and colleges -- Israel -- Evaluation
  • Universities and colleges -- Israel -- Finance
  • אוניברסיטאות ומכללות -- ישראל -- מימון
  • חינוך גבוה -- היבטים כלכליים -- ישראל
  • التعليم، العالي -- جوانب اقتصادية -- إسرائيل
  • جامعات وكليات -- إسرائيل -- الأموال

Cite this