דיווח עצמי - המפתח לשיפור באכיפה סביבתית בישראל

Translated title of the contribution: Self-Reporting - Key to Improved Environmental Enforcement in Israel

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

הכלי המרכזי לקידום האכיפה הסביבתית במדינות המערב הוא "דיווח עצמי" של גורמים זיהומיים. עצם הליך הדיווח מגביר מודעות ואולי גם הרתעה. הדיווח חשוב על מנת לטפל בזיהום ולמזער את הנזק ככל האפשר. המאמר סוקר את התפתחות שיטת האכיפה באמצעות דיווח עצמי בהקשר הסביבתי, תוך הבאת דוגמאות מארה"ב, מפינלנד, משבדיה, מנורבגיה ומפולין. המאמר מחדד את ההבחנות בין ניטור עצמי (SELF-MONITORING), דיווח עצמי (SELF-REPORTING) ושמירת מסמכים (SELF-RECORDKEEPING). המחברים ממליצים על מדיניות כפולה: לצד ה"מקל", שמשמעו קביעת חובות חוקיים לדיווח עצמי בחקיקה ראשית, תוך נקיטת גישה חסרת פשרות באכיפת החוקים, יופעל "גזר" מערכתי של הקלות ותמריצים למפעלים
Translated title of the contributionSelf-Reporting - Key to Improved Environmental Enforcement in Israel
Original languageHebrew
Title of host publicationסביבה ומדיניות (קובץ)
Place of Publicationמכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז למדיניות סביבתית
Publisherירושלים
Pages79-94
Number of pages16
StatePublished - 2002

IHP Publications

  • ihp
  • Law enforcement
  • Nature conservation -- Law and legislation
  • אכיפת החוק
  • דיווח עצמי (הגנת הסביבה)
  • דיני הגנת הסביבה

Cite this