דוחות כספיים מאוחדים: האם נדרשת רביזיה?

Translated title of the contribution: A revised model for consolidated financial statements

אלי אמיר, שלומי שוב

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר זה אנו מציעים מודל חדש להצגת דוחות כספיים מאוחדים והגדרת מושג השליטה של חברה בחברה אחרת. המוטיבציה העיקרית לניתוח במאמר נובעת מקיומן של חברות בנות הנסחרות בבורסה לניירות ערך. בשנים האחרונות הולכות ומחמירות הדרישות הרגולטוריות והחוקיות לממשל תאגידי תקין בחברות ציבוריות, ומערערות את הבסיס המושגי של קיום ״שליטה״ של ״חברת האם״ בכל נכס ונכס של החברה הבת הציבורית. המודל המוצע מצמצם את הגדרת השליטה ומגדיר אותה על בסיס קריטריונים פשוטים ומדידים, כגון האפשרות לתנועת מזומנים קלה בין החברה האם לחברה הבת, קשר תפעולי בין האם לבת, והיעדר הפרדה משמעותית בממשל התאגידי בין החברות. המודל המוצע צפוי להגדיל את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים למשקיעים וימנע את שלל העיוותים הנגזרים ממודל השליטה והאיחוד הנוכחי. נגזרת של המודל, בכפוף לבחינה נוספת, היא הצגת ההשקעה בחברה בת נסחרת לפי השווי ההוגן. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionA revised model for consolidated financial statements
Original languageHebrew
Pages (from-to)70-82
Number of pages13
Journalחידושים בניהול
Volume11
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Capital market
 • Corporate governance
 • Financial statements
 • Subsidiary corporations
 • דוחות מאוחדים
 • דיווח כספי
 • חברות אחזקה והשקעה
 • חברות בת
 • ממשל תאגידי
 • שוק ההון
 • שליטה (חברות)

Cite this