דואליזציה ומעמדות בשוק העבודה

Translated title of the contribution: Dualization and classes in the Israeli labor market

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"הדיון בפערים החברתיים בישראל מתמקד ברובו בָּ אי־שוויון בהכנסות, שהתרחב בעשורים האחרונים. אך בשנים אלה התפתחה עוד מגמה בעייתית – היווצרותם של "מעמדות" מובחנים בשוק העבודה, הנבדלים לא רק בהכנסה אלא גם ברמת הביטחון התעסוקתי של חבריהם, בתנאים הסוציאליים הנלווים ובאופק הפנסיוני שלהם. מגמה זו היא חלק מתופעת הדואליזציה, שעיקרה: התפתחות פערים מובְ נים בין המוגַ נים בהסדרי העסקה מסורתיים ובין עובדים חיצוניים, שחשופים לתנודות השוק ונאלצים לעבוד תחת הגנות תעסוקתיות מצומצמות. בישראל פערים אלו גדולים במיוחד בקרב העובדים בלא תואר אקדמי, קבוצה שהיא כמעט מחצית מן השכירים במשק. תופעת הדואליזציה מתרחשת במדינות רבות בעולם, והיא אכן מאתגרת אותן, אך מאפייניה בישראל בעייתיים במיוחד.מהם מקורות הדואליזציה בישראל ומהן ההשלכות של היווצרות מעמדות בשוק העבודה; האם יש ניעות (מוביליות) בין המעמדות, ומהו הסיכוי של עובדים בתחתית הסולם לטפס מעלה לאורך שנות הקריירה שלהם; מהם צעדי המדיניות הנדרשים כדי לצמצם את תוצאותיה הבעייתיות של הדואליזציה וליצור שוק עבודה המיטיב עם כלל העובדים? מחקר זה מתבסס על ניתוח עומק של נתוני תעסוקה, הכנסה והשכלה של מדגםשל למעלה מחצי מיליון עובדים בכל שנה מאז שנת 2001 ... [long field truncated]
Translated title of the contributionDualization and classes in the Israeli labor market
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
ISBN (Electronic)9789655192803
StatePublished - 2019

Publication series

Nameמחקר מדיניות
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume134

DanaCode

  • DanaCode
  • 045000012387

ULI Keywords

  • uli
  • Discrimination in employment -- Israel
  • Equality -- Israel
  • Labor market -- Israel
  • Social justice -- Israel

Cite this