"דברים שרואים מכאן לא רואים משם": אתגרים ודילמות במחקרי שדה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בשלושים השנה האחרונות מחברת המאמר ערכה מחקרי שדה רבים במדינות שונות באפריקה, בהן אתיופיה, קניה, גאנה, סנגל, קמרון ודרום סודן. חלק מהמחקרים נמשכו שבועות ספורים, אחרים התמשכו לחודשים אחדים ובקצתם עסקה שנים רבות. בשל סוגיות המחקר כמו גם שיטות המחקר שבהן בחרה, היטשטשו לא פעם הגבולות בין המחקר לחיים. חלקיו הראשון והשני של מאמר זה יסקרו בקצרה את ראשית עבודתה המחקרית באתיופיה ובקניה ויתארו כמה מהאתגרים עמם התמודדה בעבודת השדה. החלק השלישי והמרכזי ידון בהרחבה בעבודת השדה ארוכת השנים שערכה בקרב מהגרי עבודה אפריקאים בישראל ובגאנה כאחת. הדיון המוצג במאמר מתקיים כדו שיח בין עבודתה המדעית בשדה של מחברת המאמר – על מגוון הדילמות שעלו והפתרונות בהם בחרה – לבין הספרות המחקרית הקיימת, שעיסוקה בדילמות דומות בעבודות מחקר שדה המבוססות על שיטות מחקר איכותניות.
Original languageHebrew
Title of host publicationהשדות באפריקה: חוויות של מחקר והבניית ידע (קובץ בעריכת רות ג'יניאו, נועה לוי ולין שלר)
Place of Publicationחיפה
Publisherפרדס הוצאה לאור
Pages225-250
Number of pages26
ISBN (Print)9781618387714
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Ethiopia
  • Foreign workers
  • Ghana
  • Kenya
  • Qualitative research
  • Research

Cite this