גלגוליה של תניית שימור בעלות

יורם דנציגר, Yoram Dantsiger, אלי בלכמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשאלה אם יש ליתן תוקף במסגרת הליכי חדלות פירעון לתניית שימור בעלות אשר נכללה בעסקת מכר שנכרתה בין המוכר לרוכש בטרם זה נקלע להליכי חדלות פירעון. תניית שימור בעלות קובעת כי הרוכש מקבל לידיו את החזקה בסחורה, אך הבעלות בה נותרת בידי המוכר עד לתשלום מלוא התמורה. במסגרת המאמר נדונה התכלית העומדת ביסודם של מבחני המשנה שנקבעו בהקשר זה בפסיקת בתי המשפט, ונטען כי הדגש צריך להיות מושם בעיקר במבחנים שמתמקדים בהתנהגות הצדדים לאחר כריתת החוזה. כמו כן נבחנת השאלה, אם יש למוכר זכות עקיבה מכוח תניית שימור הבעלות, דהיינו זכות לעקוב אחר "גלגולי" במקרים שבהם כבר יצא הנכס מידיו של הרוכש ונמכר לצד שלישי או במקרים שבהם הסחורה אינה מצויה עוד בצורתה המקורית.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר שטרסברג-כהן
Editorsאהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפראי
Publisherצפרירים : נבו הוצאה לאור בע"מ
Pages363-384
ISBN (Print)9789654421553
StatePublished - 2017

Cite this