גישת האדם בסביבתו וביטויה באידיאולוגיה המקצועית ובפרקטיקה של עובדים סוציאלים בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה מבקש לבחון באיזו מידה עובדים סוציאליים בישראל ממצים את גישת האדם בסביבתו כחלק מתפיסת עולמם המקצועית, ובאיזו מידה הם מגשימים אותה, הלכה למעשה, בפרקטיקה. המדגם כלל 400 עובדים סוציאליים המועסקים בשירותים חברתיים שונים בישראל. לצורכי המחקר פותחו שאלונים הבוחנים את החשיבות המיוחסת למטרותיו של מקצוע העבודה הסוציאלית, תפיסת ההתערבויות הרצויות להפעלה במסגרת המקצוע, ההתערבויות שמבצע בפועל העובד הסוציאלי, מישורי הפעולה שבהם הוא פועל, ומידת ההגשמה בפועל של מטרות העבודה הסוציאלית. על פי ממצאי המחקר, בעוד העובדים הסוציאלים מאמצים תפיסת עולם מקצועית, שבמסגרתה מיוחסת חשיבות רבה הן להיבט הפרטני (האדם) והן להיבט החברתי (הסביבה), ברמת הפרקטיקה בולטים דווקא הדגש שניתן לפרט והשוליות של ההיבט החברתי. ממצאים אלה מלמדים על אימוץ מוגבל בלבד של גישת האדם בסביבתו בפרקטיקה של העובדים הסוציאליים. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)567-596
Number of pages30
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume27
Issue number4
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Ideology
  • Social justice
  • Social workers

Cite this