Abstract

דיו רב נשפך בסוגיית היחס לגויים בספרות חז"ל, הן בהלכה והן באגדה. המחקרים העוסקים בכך דנים בבחינת הגבולות שבין יהודים וגויים, בתהליך יצירתם ובמידת יציבותם של גבולות אלה, וכן ביכולתם של יחידים לעבור מצדו האחד של הגבול לצדו השני על ידי היטמעות או באמצעות הליך גיור. אך מניין באה ההבחנה עצמה? ממתי נחלק המין האנושי לשניים, יהודים מול כל השאר? מתי וכיצד נמחקו ההבדלים בין "כל השאר" המוכללים בקבוצה האחת? האם נותרו עמדות ביניים? מה עלה בגורלן? האם גם הן נמחקו ומתי? למרבה התמיהה, ה"גוי" כקוטב בחלוקה בינארית כזאת לא זכה להיסטוריזציה מן הסוג שאפיין כל קטגוריה מוכרת בתרבות העת העתיקה. וזה אומר שהשאלה ההיסטורית המונחת לפתחנו היא כפולה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-61
Number of pages23
Journalאלפיים ועוד
Volume2
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Gentiles
  • Zionism

Cite this