גבולות השליטה של הצדדים בהליך הפלילי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן את אפשרות הרחבתם של גדרי המשא-ומתן בין התביעה להגנה בהליך הפלילי, תוך התמקדות בשאלת הפיכתה של מידת ההוכחה הפלילית למשתנה דיספוזיטיבי. המאמר נפתח בהגדרת קשת המצבים שבהם עסקות להפחתה של מידת ההוכחה צפויות לקרום עור וגידים. במסגרת זו מודגם כי שיעורי התחלופה השוליים (Marginal Rates of Substitution) של התביעה והנאשם בין יחידות הענישה לבין רמות הפטור הראייתי עשויים להשתוות בנקודות-ביניים שבין ניהול הליך הוכחות תחת סטנדרט של "מעבר לכל ספק סביר" לבין עסקת טיעון מלאה. במצבים אלה המרה חלקית של יחידות הקלה בנטל השכנוע ביחידות ענישה עשויה לשפר את מצבם של שני הצדדים, הן ביחס להמרה מלאה (עסקת הטיעון במתכונתה הקיימת) והן ביחס לאי-המרה (הליך שיפוטי על פי מידת ההוכחה ששיעורה "מעבר לכל ספק סביר"). לאחר אפיון המצבים שבהם התביעה וההגנה צפויות לגבש עסקות להפחתת מידת הוכחה שתחול בהליך הפלילי, המאמר פונה לבחינת הרציות הנורמטיבית של ההתקשרויות הללו. בחינה זו נערכת על רקע האקלים המשפטי של עסקות הטיעון דהיום. (תקציר מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)377-447
Number of pages71
Journalעיוני משפט
Volume29
Issue number2
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Contracts
  • Criminal law
  • Criminal liability
  • Plea bargaining
  • אחריות פלילית
  • חוזים
  • משפט פלילי
  • עסקות טיעון

Cite this