גבולות הנאמנות: גולים פוליטיים בעידן מדינת-הלאום

יוסי שיין, אהרן אמיר (Translator)

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"עבודתו של פרופ' יוסי שיין, שזכתה ב-1989 בפרס האגודה האמריקאית למדע המדינה, מובאת כאן לראשונה במהדורה עברית, שבע-עשרה שנים לאחר פרסומה הראשון. הספר, במהדורה החדשה, דן בשאלות יסוד הקשורות לסוגיית המדינה הלאומית והייצוג ה'לגיטימי' והאותנטי בעידן הלאומיות, תוך עיון מדוקדק בפוליטיקה של גולים מאז המאה ה-19 ועד חזרתם של הגולים העיראקים לאחר נפילתו של סדאם חוסיין. מיהו הפטריוט? מהי גמישותו של מושג הנאמנות הלאומית? מה משמעותה של "הכרה" בינלאומית? מהם הקשרים בין קבוצות אופוזיציה פנימית ואופוזיציה של גולים? הספר דן בשאלות אלה תוך תיאור וניתוח של האקטיביזם הפוליטי והאינטלקטואלי של גולים פוליטיים מכל קצוות תבל. גולים אלה מוצגים בספר זה כסמן מגדיר בסוגיות כמו ריבונות, אזרחות, לגאליות ולגיטימציה. זוהי מסה רחבה הבוחנת היסטורית ותיאורטית את תפקידן של אופוזיציות בגולה והשפעתן על הפוליטיקה בעידן המודרני"--מן המעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherרמות - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages235
ISBN (Print)9652744158
StatePublished - 2006

ULI Keywords

  • uli
  • Exiles -- Political activity
  • Governments in exile
  • Loyalty
  • Refugee governments

Cite this