גבולות האחריות הפלילית של חברה למעשי בעל השליטה

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

אחד המאפיינים המרכזיים של שוק ההון בישראל הינו ריכוזיות השליטה בחברות ציבוריות. לעתים הדין מכיר במציאות זו ומעצב הסדרים אשר נועדו להתמודד עם פער האינטרסים שבין בעל השליטה לבין בעלי מניות המיעוט. הדוגמה הבולטת לכך היא מנגנון האישור הקבוע בחוק החברות, תשנ"ט-1999, לגבי עסקה חריגה של חברה ציבורית עם בעל השליטה. אולם במקרים רבים אחרים, מערכת הדינים והסדרי האכיפה החלים על החברות הציבוריות אינם מתמודדים כראוי עם כוחו של בעל השליטה. המאמר מתמקד בביטוי של בעייתיות זו בהקשר של גבולות האחריות הפלילית של חברות (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-39
Number of pages10
Journalתאגידים: כתב-עת משפטי
Volume3
Issue number3
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Corporate governance
  • Corporation law
  • Criminal liability
  • Municipal corporations
  • Stockholders

Cite this