ברית עימות: קווים לפולמוס המחויבות הדתית בספרות חז"ל

Translated title of the contribution: Covenant of confrontation

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"טענתו המרכזית של ספר זה היא, שספרות חז"ל על כל רבדיה חובקת מחלוקת עומק יסודית בדבר טיבה של הדתיות עצמה. מן העבר האחד ניצבת התפיסה המקובלת המזהה נאמנות דתית עם נכונות מצד המאמין לקבל את דין מקורות הסמכות של דתו; לברר את תביעתם מתוך נכונות להיענות לה בצייתנות. במרוצת הדורות הפכה עמדה זו בשלוש הדתות המונותאיסטיות לשם נרדף בלעדי למחויבות דתית, ובשלושתן היא מעוגנת בשלמות המיוחסת לאל והמואצלת על תורתו ונושאי דברה. תפיסה זו נוכחת גם בספרות חז"ל, וקולה צלול וברור. עם זאת, בניגוד לרבדים מאוחרים יותר של המסורת היהודית, ובניגוד לכתבים הקנוניים של שתי הדתות האחרות, ספרות חז"ל מכילה גם קול אחר, קולה של תפיסה הכופרת באופן מפורש ומודע לעצמו בכליל השלמות הערכית של מקורות הסמכות של הדת היהודית, ובכללם האל עצמו! לפיכך, תפיסה זו מזהה נאמנות דתית עם נכונות לנקוט עמדה ביקורתית בונה כלפי מקורות הסמכות". -- מהמעטפת האחורית.
Translated title of the contributionCovenant of confrontation
Original languageHebrew
Place of Publicationרמת-גן; ירושלים
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר-אילן; מכון שלום הרטמן
Number of pages274
ISBN (Electronic)9789652265388, 9789652265395
StatePublished - 2019

Publication series

Nameמחשבות- סדרת מחקרים במחשבת ישראל לזכרו של אוזידור פרידמן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר-אילן; מכון שלום הרטמן

DanaCode

  • DanaCode
  • 011000202752
  • 011000202769

ULI Keywords

  • uli
  • Talmud Bavli -- Criticism, interpretation, etc
  • Jewish law -- Philosophy
  • Rabbinical literature -- History and criticism
  • Tradition (Judaism)
  • Oral law (Judaism)
  • Oral tradition (Judaism)

Cite this