בראשו של המתבונן: מבטם של ישראלים-יהודים על הסכסוך הישראלי-ערבי/פלסטיני

דניאל בר טל, עמירם רביב, רינת אברומוביץ

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"ספר זה הוא פרי מחקר ייחודי שנערך בשנים 2002-2003 ובדק את הידע שיש לציבור היהודי על הסכסוך הישראלי־ערבי/פלסטיני וההיסטוריה שלו, על מאפייניו, דרך רכישתו ואלו שינוים חלו בו במשך הזמן. המחקר כלל ראיונות עומק עם 98 אנשים מכל שכבות הציבור היהודי .המחקר הצליח לתעד את ראשית המהפך התודעתי בחברה היהודית, שהתרחש בעקבות שני אירועים מכוננים שקרו בשנת 2000 :כישלון ועידת קמפ דייוויד ופרוץ האינתיפאדה השנייה. אולם הגורם המכריע למפנה היה האופן שבו האירועים פורשו על ידי המנהיגים והתקשורת וכך גרמו לשינוי תפיסות ועמדות בקרב אנשי השמאל והמרכז. הספר הוא מסמך פסיכולוגי היסטורי, המאפשר הבנה מעמיקה של תפיסות הציבור היהודי בישראל ביחס לסכסוך ומסביר את הגורמים שהניעו חלק ממנו לתפנית בתפיסת העולם שהתקבעה ומכתיבה כיום את דרך חיינו. המילים שתועדו מפי המרואיינים, יחד עם ניתוחן, יוצרים תמונה חיה וברורה של המפה הפוליטית שקיימת עד היום.עד היום. " -- מן המעטפת האחורית.
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherמרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום - אוניברסיטת תל אביב
Number of pages292
ISBN (Print)9789657001707
StatePublished - 2020

ULI Keywords

  • uli
  • Arab-Israeli conflict -- Public opinion
  • Jews -- Israel -- Attitudes

Cite this