בעלות על דיור ותנאי המגורים של אוכלוסיית בני 50 ומעלה בישראל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק במאפייני דיור ובתנאי מגורים בקרב אוכלוסיית בני החמישים ומעלה בישראל. תכליתו לספק מידע על איכות החיים של האוכלוסיה הבוגרת ולבחון הבדלים בין תת-קבוצות חברתיות. הנתונים למחקר נלקחו מתוך סקר SHARE ומתמקדים במאפייני משקי הבית שלהלן: בעלות על דירה, ערך דיור, קיומה של משכנתה, צפיפות דיור, תנאי מגורים והערכה סובייקטיבית של תנאי סביבת המגורים. הניתוח הרב משתני מלמד שלמרות השיעור הגבוה יחסית (בהשוואה למדינות אחרות) של בעלי דירות בישראל (80 אחוז) יש הבדלים בולטים בין תת קבוצות, במיוחד בהשוואה בין עולים מברית המועצות לשעבר לאחרים, אך שיעור הבעלות בקרב העולים נוטה לעלות עם מספר שנות השהייה בישראל. הניתוח מלמד, שגם כשלוקחים בחשבון הבדלים בהשכלה ובהכנסה, ערך הדיור בבעלות עולים ובבעלות ערבים נמוך יותר מערך הדיור של תושבים אחרים. גם שיעור המשכנתאות בקרב העולים גבוה יותר מזה של הקבוצות האחרות. בהתייחס לתנאי המגורים, הן האוביקטיביים והן הסוביקטיביים, נמצא שהם נוטים להיות פחות טובים בקרב אוכלוסית העולים. הדיון בממצאים נערך לאור הספרות העוסקת במשמעות החברתית של דיור.
Original languageHebrew
Pages (from-to)153-174
Number of pages22
Journalביטחון סוציאלי
Volume76
StatePublished - 2008

IHP Publications

 • ihp
 • Adulthood
 • Homeowners
 • Housing
 • Immigrant absorption -- Economic aspects -- Israel
 • Mortgages
 • Real property
 • בעלי בתים
 • דיור
 • מבוגרים
 • מקרקעין
 • משכנתאות
 • עלייה וקליטה -- היבטים כלכליים

Cite this