במעלה המדרגות היורדות: התרחבות וריבוד במערכות חינוך

אייל בר-חיים, מאיר יעיש, יוסי שביט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר סוקר את הספרות האמפירית העוסקת בשינויים לאורך זמן באי שוויון בהזדמנויות ההשלכתיות בחברות מודרניות. החלק הראשון מוקדש להצגת הטיעונים התיאורטיים הכלליים על ריבוד השכלתי, והשני מתמקד בטיעונים בעד ונגד שנויים לאורך זמן בריבוד השכלתי. החלק השלישי מסכם את הגישות המתודולוגיות העיקריות המשמשות בחקר השינויים לאורך זמן של אי שוויון השכלתי. החלק הרביעי דן בהשפעת ההתרחבות של מערכת ההשכלה על ריבוד השכלתי, והחמישי מעמיד למבחן את השערת היציבות של אי השוויון ההשכלתי. בחלק האחרון מסוכמים עיקרי המחקר הישראלי בנושא. הסקירה מאששת חלקית את השערת היציבות של אי השוויון ההשכלתי. למרות עדויות בספרות לצמצום אי השוויון ההשכלתי - בעיקר בתקופה שמיד אחרי מלחמת העולם השנייה, וברמות ההשכלה הנמוכות - אי השוויון ההשכלתי נותר יציב למדי ברמות ההשכלה הגבוהות. הדבר נכון גם בישראל (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)61-79
Number of pages19
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume10
Issue number1
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Education, Higher
  • Educational equalization
  • Social stratification

Cite this