ביקורת שיפוטית פוגשת רגולציה: מיפוי מושגי ראשוני

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

התפתחות המשפט המנהלי הניחה "חלוקת עבודה" בין המרחב המדיני לבין המרחב הפרטי והאזרחי, שלפיה המדינה היא האחראית להקצאה ישירה של משאבים ציבוריים. מגישה זו נגזרו עקרונות המשפט המנהלי ובכללם החובה לפעול מכוח סמכות, בסבירות, ללא הפליה, על בסיס מידע מבוסס, ועוד. חלוקת עבודה זו השתנתה בעשורים האחרונים: המגזר השוקי-פרטי, כמו גם האזרחי, החל תופס מקום רחב בביצוע פעולות שבעבר נעשו על ידי המדינה, וכך בהקצאת משאבים שבעבר היו מוקצים על ידיה. המדינה המנהלית הפכה למדינה רגולטורית, ולצד תפקידיה המסורתיים בהספקת משאבים, שירותים וטובין היא מפקחת על שחקני שוק הפועלים בתחומים שלחלקם השלכה עצומה על חיינו. מאמר זה בוחן את התאמת כללי המשפט המנהלי המסורתיים, במסגרת פעולה של ביקורת שיפוטית, למודל המדינה הרגולטורית, תוך התמקדות בפסק דין בעניין מתווה הגז (בג"ץ 4374/15 התנועה למען איכות השלטון ג' ראש ממשלת ישראל), ובמיוחד בפסק דינו של המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. בין היתר נדון בשאלת סמכות הממשלה לעומת הכנסת להתקשר במתווה הגז במסגרת דוקטרינת ההסדרים הראשוניים, במקומו של ההסכם הרגולטורי ובתצורות אחרות של "רגולציה חדשה" בסוגיות של סמכות ושיקול דעת מנהלי, ובאופן בו ניתן להמשיג מונחים, הצדקות והסברים מתחום הרגולציה - ובכללם תאוריית הבחירה הציבורית, תאוריה של קבוצות אינטרס, שבי רגולטורי ודלת מסתובבת - במסגרת כללי המשפט המנהלי המסורתי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר אליקים רובינשטיין
Editorsאהרן ברק, מרים מרוקביץ - ביטון, אילה פרוקצ'יה
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages 1125-1173
Number of pages49
Volumeב
ISBN (Print)9789654422123
StatePublished - 2020

Publication series

Nameפרסומי הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן
Publisherאוניברסיטת בר אילן

IHP Publications

 • ihp
 • Administrative law
 • Authority
 • Contracts
 • Delegated legislation
 • Judicial review
 • Law -- Interpretation and construction
 • Natural gas
 • ביקורת שיפוטית
 • גז טבעי
 • חוזים
 • משפט מנהלי
 • סמכות
 • פרשנות (משפט)
 • רגולציה (מדיניות ציבורית)

RAMBI Publications

 • rambi
 • Administrative agencies -- Israel
 • Administrative law -- Israel
 • Administrative procedure -- Israel
 • Natural gas -- Law and legislation -- Israel

DanaCode

 • DanaCode

Cite this