ביקורת שיפוטית על החלטות הדירקטוריון: בין שיקול הדעת העסקי להגינות המלאה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את האפשרות לאמץ את כלל הביקורת המוגברת כסטנדרט ביקורת שיפוטית על החלטות הדירקטוריון במקרים שבהם נגוד העניינים שבו מצוי הדירקטוריון הוא עקיף ועל כן קיים קושי לסווג אותו לאחת משתי הקבוצות הדיכוטומיות - כלל שקול הדעת העסקי או כלל ההגינות המלאה. מדובר בכלל ביניים הממוקם מבחינת עוצמתו בין כלל שיקול הדעת העסקי לבין כלל ההגינות המלאה. במצב זה של נגוד עניינים עקיף החלת כלל מחמיר של הגינות מלאה עלולה לסכל פעולות לגיטימיות של הדירקטוריון, ומנגד כלל שיקול הדעת העסקי עלול להוות סטנדרט ביקורת מקל מדי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationספר גרוס (קובץ בעריכת אהרן ברק, יצחק זמיר, דוד ליבאי)
Publisherנבו הוצאה לאור בע"מ
Pages141-160
Number of pages20
ISBN (Print)9789654421300
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Boards of directors
  • Corporation law
  • Judicial review
  • Law -- United States

Cite this