ביצועי קרנות הנאמנות בישראל 2003-2008

משה בראל, אבי וואהל

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעבודה זו נבחנו ביצועי קרנות הנאמנות בישראל בין השנים 2003-2008. נבחנו כמעט כל הקרנות שהיו פעילות בתקופה זו או בחלקה (קרנות שלא נכללו במדגם: כספיות, מחקות, אגד ישראלי, אגד חוץ וקרנות "חייבות במס"). ביצועי הקרנות נבחנו באמצעות השוואה למדדי ייחוס שנבנו בעזרת רגרסיות של תשואות הקרנות מול: מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד, מדד אג"ח ממשלתיות שקליות, מדד אג"ח לא ממשלתיות צמודות למדד, מדד המניות הכללי, מדד מניות עולמי MSCI World Index ותשואה שקלית של השקעה בריבית דולרית. הקרנות קובצו בהתאם לסיווגן לשלושה אפיקי השקעה, ובשלושתם נמצאו תשואות חסר שנתיות: אג"ח ממשלתי – -%2.08, אג"ח חברות – -%3.35, קרנות לא אג"חיות (בעיקר מניות) – -%3.62. תשואות חסר אלו, שהנן מובהקות מבחינה סטטיסטית, נמצאו גם בחלוקה לתת-תקופות. הסיבה העיקרית לביצועי חסר אלה היא דמי הניהול שהקרנות גובות, אך גם לפני דמי הניהול נמצאו ביצועי חסר: אג"ח ממשלתי – -%0.69, אג"ח חברות – -%1.72, קרנות לא אג"חיות (בעיקר מניות) – -%1.00. ביצועי החסר של התשואות לפני דמי ניהול (ברוטו) אינם מובהקים סטטיסטית. החישובים לעיל בוצעו לפי מיצוע פשוט של תשואות הקרנות בכל אפיק. שקלול התשואות לפי ערך שוק של הקרנות אינו משנה את התוצאות באופן מהותי. נמצא שקיימת התמדה לא גבוהה בביצועי משפחות קרנות הנאמנות – כל %1 תשואה עודפת בין השנים 2003-2005 מסביר כ-%0.28 תשואה עודפת בין השנים 2006-2008. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)41-58
Number of pages18
Journalרבעון לכלכלה
Volume60
Issue number1-4
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Mutual funds
  • קרנות נאמנות

Cite this