בין "קבוצה" ל"קבוצתיות" - מבט מחודש על העמדה ה"מזרחית" בביקורת המזרחית של המשפט

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מבקש לבחון מחדש את העמדה ה"מזרחית" בביקורת המזרחית של המשפט. המאמר משרטט את הפער בין תפיסת המזרחיות המאפיינת חוקרות ופעילים מזרחים ביקורתיים לבין תפיסתה בקרב מזרחים ומזרחיות מן השורה. בעוד חוקרים ופעילים ביקורתיים רואים במזרחים קבוצת מיעוט מופלית, מזרחים מן השורה אינם נוהגים לראות בעצמם חלק מקבוצת מיעוט (לצד פלסטינים, מהגרי עבודה, פליטים, להט"בים ואחרים), וחייהם אינם בנויים על המאבק המזרחי. במקום זאת, הם נטמעים בקולקטיב היהודי, מחוברים באופן פעיל ומלא למדינה וחווים את חייהם כבעלי אופק פתוח. הטענה המרכזית של המאמר היא כי אל לביקורת המזרחית של המשפט להתעלם מממצאים אלו, ויתרה מזו - עליה להטמיעם בעמדתה הביקורתית. אימוצם יאפשר לה לגבש עמדה מחקרית צנועה, קשובה ואמפתית, שתאזן בין הזהות המזרחית הרווחת, שהיא בעיקרה זהות לאומית-יהודית כללית, לבין העמדה המזרחית-ביקורתית, המבקשת צדק חברתי לחברים בקבוצת המיעוט המזרחית, כמו גם בקבוצות מיעוט אחרות. מהלך זה יאפשר לביקורת המזרחית של המשפט לייצר אקטיביזם משפטי שיהיה מחובר בטבורו לקהילה שלמענה הוא פועל ואשר יזכה בתמיכתה. זאת ועוד, הוא גם יסייע לה בייסוד זרם ביקורתי המפנה את מבטו בחרה אל הגישות הביקורתיות השולטות בחקר משפט באקדמיה, העולמית, וזאת מתוך כוונה לעדכנן ולאתגרן לנוכח מציאויות חברתיות - בישראל ובעולם - שאינן מתמיינות להגיונות הליברליים -הביקורתיים. מתוך כך תוכל הביקורת המזרחית של המשפט להרחיב ולהעמיק את תרומתה התאורטית הייחודית לשדה האקדמי-המשפטי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההד המזרחי במרכז הישראלי (קובץ בעריכת גיא אבוטבול-זלינגר)
Place of Publicationירושלים
Publisherכרמל
Pages170-195
Number of pages26
ISBN (Print)9789657805503
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Ethnic groups
  • Justice, Administration of
  • Law
  • Mizrahim

Cite this