בין פיצול לחיבור: כיצד תופסות פקידות סעד לחוק הנוער אימהות בזנות

טל לוין-רוטברג, עינת פלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר איכותני זה בוחן כיצד נתפסת אימהות בזנות בקרב 13 פקידות סעד לחוק הנוער, המתמודדות עם נושא מורכב זה במסגרת עבודתן. תפיסותיהן מושפעות מהבניות חברתיות לגבי אימהות, זנות ואימהות בזנות, וגם מתפיסות הנגזרות ממקצוען ומניסיון חייהן הייחודי. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים. הראיונות תומללו ונותחו בעזרת ניתוח תוכן. נמצא כי המשתתפות ביטאו את תפיסותיהן ביחס לאימהות וזנות באמצעות שני נרטיבים, שהתכתבו בצורות שונות עם הנחת יסוד משותפת, אשר לפיה החיבור בין אימהות לזנות אינו בהכרח בעייתי. נרטיב אחד אימת את ההנחה והאחר התעמת אתה. קיום שני הנרטיבים זה לצד זה והמפגש המורכב ביניהם הביאו לקשיים בשיח על אימהות בזנות כמשקפות קונפליקט בין "אתיקה גברית" ל"אתיקה נשית". הדמיון המבני בין שני הנרטיבים, המעודד פיצול על פני חיבור, מהווה כוח מגביל ומשתיק ביצירת השיח לגבי אימהות בזנות. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: איכותנית.
Original languageHebrew
Pages (from-to)445-467
Number of pages23
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume33
Issue number3
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Mothers
  • Prostitution
  • Social workers -- Professional ethics

Cite this