בין ספרויות ישראל במזרח לספרות המזרחית בישראל: רצפים ושברים במאתיים השנים האחרונות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אני מבקש לבחון את המערכות הספרותיות שבהן פעלו יהודים בעולם הערבי במאתיים השנים האחרונות. הסופרים היהודים שאליהם אתייחס במאמר כתבו במגוון שפות: בעברית רבנית, בערבית יהודית, בלשונות קולוניאליות, בערבית ספרותית ובעברית ישראלית. הם פעלו באזורים מגוונים בעולם הערבי במשך תקופות שונות, ובהשפעת אידיאולוגיות שלעתים סתרו זו את זו. מראשית הנהדה, התעוררות הערבית, בסוף המאה ה-19, דרך השפעת הקולוניאליזם במחצית הראשונה של המאה ה-20, ועד ההשפעה החריפה של הלאומיות הערבית והיהודית, עד כדי טיהור, הפרדה וחלוקה בין האידיאולוגיות ובין הקהילות הספרותיות, במחצית השנייה של המאה ה-20. בחינת המערכות הספרותיות מאפשרת לאתר מחד גיסא את הפיצולים שנוצרו במסלולים הלשוניים של ספרויות יהודי העולם הערבי, ומאידך גיסא את החיבורים המתמשכים בין ספרויות אלה שהתהוו בזכות מתרגמים ויוצרים שכתבו ביותר משפה אחת. כמו כן בחינה זאת מזמנת מסגרת אחת לדיון בסוגי ספרות שונים: בספרות המזרחית בישראל, ביוצרים שהמשיכו ליצור בערבית בישראל, הן בערבית ספרותית והן בערבית היהודית, למשל בז'אנר הפיוט המסורתי, ובספרויות שקדמו לספרות המזרחית ברחבי העולם הערבי. דיון אשר פוצל במחקר האקדמי פעמים רבות. תקופה מכרעת זאת, שבה התעצבו הסדרים הקולוניאליים והלאומיים, השפיעה רבות על ספרות יהודי העולם הערבי; על לשונות הכתיבה, על סוגות הכתיבה, על התוכן ואף על קהילות הקוראים המדומיינות של ספרות זו. בחינה חוזרת של גורמים אלו מאפשרת הבנה מחודשת של חלק מהתופעות הספרותיות שנבחנו פעמים רבות במנותק אלו מאלו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationההיסטוריה הארוכה של המזרחים
Subtitle of host publicationכיוונים חדשים בחקר יהודי ארצות האסלאם : בהוקרה לירון צור
Editorsאביעד מורנו, נח גרבר, אסתר מאיר-גליצנשטיין, עופר שיף
Place of Publicationקריית שדה בוקר
Publisherמכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2021
Pages211-232
Number of pages22
ISBN (Print)9789655101379
StatePublished - 2021

Publication series

Name ספריית אסיף

IHP Publications

 • ihp
 • Jewish literature -- Islamic countries
 • Judeo-Arabic language
 • Mizrahim in literature
 • Piyyutim
 • Sephardim in literature
 • ספרות יהודית -- ארצות האסלאם
 • עדות המזרח וספרדים בספרות
 • פיוטים
 • שפה ערבית-יהודית

RAMBI Publications

 • rambi
 • Jewish literature -- Islamic countries -- History and criticism
 • Jews -- Islamic countries -- Languages
 • Mizrahim -- Israel -- Social conditions
 • Mizrahim -- Languages

Cite this