בין הזכות לאמת לאונס במרמה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מחברת המאמר כותבת על התפתחויות במשפט הפלילי בהקשר של המשפט הבינלאומי ובהקשר של תהליכים היסטוריים בינלאומיים בכלל. מאמרה מתמקד בעליית הזכות לאמת במשפט בשני העשורים האחרונים בעיני בתי דין מדינתיים ובינלאומיים. בילסקי מצביעה על תהליכים בו-זמניים שבהם - בצד עליית הזכות לאמת במישור הבינלאומי - הלכה והתרחבה גם העברה של אונס במרמה במישור הלאומי. הזכות לאמת נולדה בעיקר במדינות דרום-אמריקה עם המעבר ממשטרים דיקטטוריים למשטרים דמוקרטיים, ונעשה בה שימוש גם במדינות אחרות במסגרת הליכים של צדק מעברי וצדק מאחה. בד בבד עלתה ההכרה בחשיבות זכותו של הקרבן לדעת את האמת באשר למה שנגרם לו או לאהוביו. לכאורה אומצה זכות זו גם על ידי המשפט הפלילי, בתהליכים שעל פני הדברים התרחשו באופן נפרד, אולם התפתחויות שהוצגו כמענה על צרכים של אוכלוסיות וקבוצות חלשות - דוגמת נשים או קרבנות של משטרים דיקטטוריים - למעשה אפשרו לגורמים דוגמת התביעה או השופטים לאגור כוח רב יותר.
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים
Editorsאלון הראל
Place of Publicationתל-אביב
Publisherהפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן - אוניברסיטת תל אביב
Pages393-433
Number of pages41
ISBN (Print)9789659257928
StatePublished - 2017

IHP Publications

 • ihp
 • Civil rights
 • Criminal law
 • Fraud
 • Human rights
 • International criminal law
 • Rape
 • Truth
 • Victims of crimes
 • אונס
 • אמת
 • זכויות האדם
 • משפט בין-לאומי פלילי
 • משפט פלילי
 • קורבנות (פשע, אלימות וכד')
 • רמאות

Cite this