בחינת מועילוּת התערבות להעלאת תחושת המסוגלות העצמית לשילוב תפקידים בקרב מתבגרים: מחקר משולב

רויטל דאבקין, רחל גלי צינמון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בוחן את מועילוּתה (effectiveness) של תוכנית התערבות לקריירה שנועדה להעלות את תחושת המסוגלות העצמית לשלב תפקידי עבודה ומשפחה בקרב מתבגרים. תוכנית ההתערבות מתבססת על מודל הסינרגיה. התוכנית הועברה ל-78 בני נוער, מתוכם 45 משתתפים בקבוצת הניסוי ו-33 בקבוצת ביקורת. הערכת התוכנית נעשתה בשילוב גישות כמותיות ואיכותניות. המחקר הכמותי הראה כי תלמידים המשתייכים לקבוצת הניסוי דיווחו על רמה גבוהה יותר של מסוגלות עצמית בקבלת החלטות קריירה לאחר ההתערבות בהשוואה לקבוצת הביקורת. ניתוח משובים בסיום התוכנית וניתוח הראיונות שנעשו עם תשעה משתתפים שבועיים לאחר התוכנית הראו שהמשתתפים מצאו את נושאי התוכנית חשובים ורלוונטיים בעבורם ואת ההתערבות מהנה. המשתתפים דיווחו על הבנה מעמיקה של מערך התפקידים החברתיים שהם ממלאים בזכות ההשתתפות בתוכנית, ועל עלייה בעיסוק בעניין תכנון העתיד. ממצאים אלה מראים את מועילות ההתערבות ואת הפוטנציאל של התערבויות דומות לטיוב התפתחות תפיסות עתיד של מתבגרים.
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-106
Number of pages26
Journalהייעוץ החינוכי
Volumeכ"א
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Adolescence
  • Career development
  • Coming of age
  • Forecasting
  • People with social disabilities -- Education
  • School children
  • Self-efficacy
  • Work and family

Cite this