בחינת השימוש במאגרי מידע דיגיטאליים כמסייעים למורה ככלי פדגוגי בעבודתו

שרון כלימי, ענת כהן, רפי נחמיאס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מחקר זה מתמקד בבחינת מאגרי מידע מקומיים (בית-ספריים), בקהילת המורים, המשתמשים בהם ובהכשרתם. מטרות המחקר הן לבחון את השימוש במאגרי מידע כמסייעים למורה בעבודתו ולבדוק האם מאגר מקומי מגביר את השימוש במאגרי מידע. במחקר השתתפו 43 מורים משלושה בתי ספר: בבית הספר הראשון פותח מאגר מקומי והשימוש בו הוטמע כחלק מהתרבות הארגונית והפדגוגית; בשני פותח מאגר מקומי, אם כי השימוש בו לא הוטמע; ובשלישי כלל לא קיים מאגר מקומי. נמצא כי רוב המורים משתמשים בעיקר במאגר המקומי, אך גם במגוון רחב של מאגרי מידע אחרים. לטענת המורים, המאגר המקומי מאפשר שימוש אפקטיבי במקורות המידע של הארגון, יוצר מאגר התנסויות בעל שפה משותפת, נותן מענה ראשוני בעת חיפוש מידע, מציב סטנדרטים פנימיים (תהליך בקרה), גורם לפיתוח מקצועי של צוות המורים ומשמש לזיכרון ארגוני. במחקר זוהו רמות שונות של שימוש חוזר בחומרי הלמידה: שימוש בחומרים כרקע ברמת מורה; שימוש לא מקוון: מצגות, הדפסת מבחנים ודפי עבודה; שימוש מקוון: הצגת סרטונים וקבצי מוסיקה; שימוש מקוון ואינטראקטיבי: הפעלת יישומנים המחשות והדמיות; יצירת מערך הוראה מותאם: שימוש במשאבים במאגרים כבסיס לבניית שיעור מותאם (REMIX). מהממצאים עולה כי חלק ניכר מהמורים תורמים למאגרים ומשתפים עמיתים בשימוש החוזר במשאבים. נמצאו הבדלים בין שלושת בתי הספר במידת התרומה. רוב המורים קבלו הדרכה בנושא תקשוב וחשיפה רבה למאגרי מידע העומדים לשימוש המורים. (מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages91-99
Number of pages9
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Databases
  • Electronic information resources
  • Instructional and educational works
  • Internet searching
  • Teachers

Cite this