"בארץ הקודש כולם חוקיים.. בישראל זה שונה": בזירה הדתית (נוצרית) של מבקשי חיים אפריקנים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מאמר זה מבקש לבחון את הזירה הדתית (נוצרית) של האפריקנים - מבקשי מקלט, פליטים ומהגרי עבודה - שהחלו להגיע לישראל דרך הגבול עם מצרים במספרים הולכים וגדלים משנת 2005. המאמר מתמקד במאפייניה של זירה זו ובשיח הזכויות הדתי-פוליטי שעוצב בה. אין זו הזירה הדתית הראשונה שהקימו אפריקנים בישראל. לפיכך הגבולות שמאמר זה משרטט לזירה הדתית גמישים ורחבים דיים לכלול בה גם עניינים המוגדרים לעתים פוליטיים, חברתיים וכלכליים. המאמר פותח בניתוח המאפיינים העיקריים של הזירה הדתית המורחבת. חלק ראשון זה משמש בסיס היסטורי, תיאורטי והשוואתי לניתוח המשמעותיות, הפעילויות והמאפיינים של הזירה שהוקמה משנת 2005 ואילך. המאמר משרטט את גבולותיה המוגבלים של הזירה הדתית ומוכיח כי לעומת גל המהגרים הראשון, שאת דרישותיו לזכויות ביסס בזהירות גם על קשרים עמוקים ומשמעותיים לארץ הקודש, יצר הגל השני שיח המבוסס על קשת רחבה יותר של טיעונים שעניינם זכויות אדם וזכויות פליטים במדינת ישראל ולעתים השתלבו בהם גם רטוריקות דתיות המקשרות בינם לבין ארץ הקודש. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationלוינסקי פינת אסמרה (קובץ בעריכת טלי קריצמן-אמיר)
Publisherמכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages289-340
Number of pages52
ISBN (Print)9789650207335
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Christians -- Israel
  • Foreign workers
  • Refugees -- Israel

Cite this