אתגר היציבות: יוגה, טאי צ'י, מדיטציה והקשר גוף-תודעה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

דניאל מישורי במאמרו אתגר היציבות: יוגה, טאי צ'י, מדיטציה והקשר גוף-תודעה מתמודד עם שאלות כגון: כיצד ניתן לחקור את התודעה? כיצד ניתן ללמוד לשלוט בה? מהי תודעה, וכיצד היא קשורה לעולם שבחוץ או לגוף? שאלות אלה, שהן מושגיות במהותן, אמורות לעמוד בבסיסו של כל מחקר הבוחן 'תודעה', כדי לקבוע מה נכלל בתחום ה'מנטלי'. שני הנחות מוסוות מקובלות הן (1) שהתודעה אינה זהה לגוף, ו-(2) שהתודעה שוכנת במוח/ מיוצרת במוח/ היא פונקציה של המוח. במאמרו הוא מתייחס להצלחה להגיע למצבים אלה של 'יציבות' כאל קריטריון חשוב בדיון על הקשר שבין גוף לתודעה, וכך גם ליכולת לשלוט לכאורה בגוף באמצעות מצבי תודעה אלה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמהי תודעה
Subtitle of host publicationמדעים, פילוסופיה, מיסטיקה
Editorsאבי אלקיים, עודד מימון
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת אדרא
Pages776-811
ISBN (Print)9789659004218
StatePublished - 2018

Publication series

Nameהסדרה למדע ורוח

Cite this