ארגון סיפורי של תמונה: מחקר אמפירי

אפרת ביברמן, ישעיהו שן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחקר הנוכחי מתכוון למלא חסר מסוים במחקר תהליכי ההבנה של מבעים תמונתיים: בדיקה אמפירית של תהליכי הקליטה של תמונות בודדות המתארות התרחשות כלשהי, על ידי נבדקים שאינם בהכרח בעלי הכשרה בתחומי המבע החזותי. ייחודו של המחקר הוא הן בצורת הבדיקה והן בסוג התמונות ששימשו כגירוי לתגובות הנבדקים. בניגוד למסורות הלא-אמפיריות בתחומי האמנות והאסתטיקה, המחקר הנוכחי מנסה לבחון בכלים אקספרימנטליים את תגובותיהם של נבדקים, שאינם בהכרח בעלי רקע כלשהו בתחומי המבע החזותי. באשר לסוג התמונות ששימשו כגירוי לתגובות הנבדקים - אלה היו תמונות בודדות שתיאור התרחשות. בעבר נבדקו תהליכי הקליטה של רצף תמונות "המספרות סיפור", או תמונות בודדות המכילות הבחנה מרחבית בין מספר התרחשויות. הממצאים העיקריים הצביעו על כך שנבדקים מארגנים את המידע החזותי באמצעות ארגון סיפורי. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאינטרטקסטואליות בספרות ובתרבות (קובץ בעריכת מיכאל גלוזמן ואורלי לובין)
Place of Publicationבני ברק
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages223-244
Number of pages22
StatePublished - 2012

IHP Publications

  • ihp
  • Comprehension
  • Storytelling
  • Visual perception
  • הבנה
  • סיפור סיפורים
  • תפיסה חזותית

Cite this