אפקטים מורפו-תחביריים בניתוח הויזואלי של מספרים: השפעת הספרות 0,1 על קריאת מספרים בדיסלקסיית מיקום אותיות

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

דיסלקסיית מיקום אותיות היא פגיעה ביכולת לקודד את מיקום האותיות במילה, שמתבטאת בטעויות מסוג שיכול אותיות. במחקר זה השתתפה בחורה בעלת דיסלקסיית מיקום ספרות (שמבצעת טעויות כגון 2345 בתור 2354), והשווינו את שיעורי טעויות הקריאה שלה במספרים שכללו את הספרות 0 ו-1 למספרים שלא כללו אותן. מצאנו כי שיעור טעויות השיכול במספרים עם 0 נמוך משיעורן במספרים עם 1, וזה נמוך משיעורן במספרים שלא כללו 0 ו-1. פירשנו את הטעויות כמעידות על כך שהנתח הויזואלי, שאחראי על זיהוי מיקום הספרות במספר, מודע למעמד התחבירי המיוחד של הספרות 0 ו-1. הממצאים גם תומכים במודל א-סמנטי של קריאת מספרים (Cohen & Dehaene, 1991). בנוסף, דפוסי הטעויות בספרה 2 מעידים על כך שהזיכרון הפונולוגי של מילות מספר מכיל את הערכים "שלוש מאות", "חמשת אלפים" ודומיהם בתור ערכים בודדים, ולא בתור זוגות מילים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)143-159
Number of pages17
Journalשפה ומוח
Volume9
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Dyslexia
  • Numbers
  • דיסלקציה
  • מספרים

Cite this