אפליה תעסוקתית בישראל: התמודדות מבדלת : תקציר

Translated title of the contribution: Empolyment discrimination in Israel

רון חרמון, חגי פורת, יובל פלדמן, תמר קריכלי-כץ

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"בשוק התעסוקה הישראלי קיים מאז ומתמיד אי־שוויון ניכר בין קבוצות באוכלוסייה. התבוננות מדוקדקת בארבע קבוצות – נשים, ערבים, חרדים, מזרחים – מלמדת שהאי־שוויון מתרחש בכל ההיבטים של התעסוקה, בכלל זה ברמת השכר, בתנאי העבודה, בהעסקה ובפיטורים. חלק מהאי־שוויון נובע מפערים היסטוריים בין הקבוצות ומבחירות מודעות של חברי הקבוצה, אבל חלק ניכר ממנו נובע מאפליה המבוססת פעמים רבות על סטריאוטיפים שגויים מצד מעסיקים כלפי אנשי הקבוצות המופלות. כדי להתמודד עם האפליה בשוק התעסוקה נחקקו בישראל חוקי איסור אפליה והוקצו משאבים ממשלתיים לרפורמות, לסובסידיות ולמענקים למעסיקים. לנוכח החשיבות הרבה של מיגור האפליה בתעסוקה מצד אחד והעלויות הגבוהות הכרוכות בכך מהצד האחר, חשוב מאוד שהאמצעים שיינקטו יעוצבו כך שיהיו ממוקדים בגורמים לאפליה של הקבוצות המוחלשות השונות בחברה הישראלית." -- מן הפרסום (עמוד 2).
Translated title of the contributionEmpolyment discrimination in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Number of pages104
ISBN (Electronic)9789655192353
StatePublished - 2018

Publication series

Nameמחקר מדיניות
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Volume121

ULI Keywords

  • uli
  • Discrimination in employment -- Israel

Cite this