אפילוג: על הצורך בשיקום החינוך לתודעה פוליטית

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר, פורס הכותב עמדה המבקשת לחזק את הממדים הפוליטיים במסגרת תהליכי הלמידה, ההוראה והחינוך הבית-ספרי. המאמר כולל את תיאור שקיעתו של החינוך הפוליטי ואת ההשפעות של שקיעה זו על התפיסות האזרחיות והדמוקרטיות המתעצמות בחברה. כמענה לאתגר זה פורס המחבר מודל חינוכי הכולל ארבעה מרכיבים: ידע - הקניית תשתית מושגית היסטורית, רעיונית ואקטואלית; זהות - הבנייתה של זהות קבוצתית משותפת ויצירת מחויבות כלפיה ואחריות לעיצובה; מוסר - מודעות ליחסי הגומלין בין פוליטיקה לבין מוסר והעמדת הרובד הערכי כקריטריון להערכת הזירה הפוליטית; התנהגות - טיפוח עמדה אקטיבית ומעורבת על ידי טיפוח הזדמנויות להתנסות בדמוקרטיה השתתפותית ישירה בתוך חיי בית הספר.
Original languageHebrew
Title of host publicationכן בבית ספרנו; מאמרים על חינוך פוליטי
Publisherהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת
Pages311-320
Number of pages10
ISBN (Print)9789650207410
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Education -- Israel -- Administration
  • Education -- Political aspects
  • חינוך פוליטי
  • מערכת החינוך
  • פוליטיזציה של החינוך

RAMBI Publications

  • rambi
  • Education -- Political aspects -- Israel

Cite this