"אני לא עובדת עם נערות שהן ממש זונות": כיצד עובדות סוציאליות תופסות זנות ונערות בזנות

רעות לוגסי, עינת פלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

זנות של נערות מציבה אתגר לא פשוט בפני עובדות סוציאליות המטפלות בנערות במצבי סיכון. מחד גיסא, זנות היא תופעה סטיגמטית ונושאת קלון; מאידך גיסא, על פי ידע תיאורטי ומחקר, נערות בזנות הן קורבנות של אלימות, ניצול וטראומה. מחקר איכותני נטורליסטי זה בוחן כיצד 'עובדות נערה', המטפלות בנערות במצבי סיכון במחלקות רווחה בישראל, תופסות זנות ונערות בזנות. ניתוח ראיונות עומק מובנים למחצה שנערכו עם 15 'עובדות נערה' מציג את הקושי של המרואיינות לחבר בין המושג זנות לנערות שבטיפולן. כמו כן מציגים הממצאים את מקורו של הקונפליקט בתפיסותיהן של 'עובדות נערה ' ומתארים כיצד תפיסותיהן ביחס לזנות נערות באות ידי ביטוי בעשייתן המקצועית. הדיון בוחן את השיח הטיפולי המאפיין את תפיסותיהן של 'עובדות נערה' ומציע כמה הסברים לקושי שלהן לקשור בין זנות לבין הנערות שבטיפולן. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)91-112
Number of pages22
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ו
Issue number1
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Children
  • Female juvenile delinquents
  • Perception
  • Problem youth
  • Prostitution
  • Social work with teenagers
  • Social workers

Cite this