אליס בארץ ה(ה)מראה: הרהורים על השתקפויות הגוף הנשי בשיח על שילוב נשים בתפקידי לחימה בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחברת בוחנת את את הדיון בגוף הנשי בהקשר של שירות חיילות בצה"ל. המאמר מציע לבחון את דיני השוויון בין המינים דרך תפיסת הגוף המשתקפת מהם. המאבק לשילוב נשים ביחידות קרביות משמש כמקרה בוחן לטענת הכותבת, שלפיה ללא התמודדות ישירה עם הגוף הנשי - על תכונותיו והדימויים הנקשרים בו - נתקלים מאבקי השוויון בין המינים במבוי סתום.
Original languageHebrew
Title of host publicationעיונים במשפט, מגדר ופמיניזם (קובץ)
Publisherנבו הוצאה לאור בע"מ
Pages885-940
Number of pages56
ISBN (Print)9654420473
StatePublished - 2007

IHP Publications

  • ihp
  • Body image
  • Equality
  • Feminism
  • Feminist jurisprudence
  • Military law
  • Miller, Alice
  • Women
  • Women and the military
  • Women soldiers

Cite this