'אלו נערות': מושג הבתולים בשיח ההלכה התלמודית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר משרטט את קווי המתאר של מושג הבתולים בהלכה התלמודית כפי שגובשו בתלמוד הבבלי, ועומד על המתחים העקרוניים המונחים בבסיסה. בשדות המשפטיים החדשים שיוצרים חכמים, הבתולים הם קטגוריה שמשמשת מקרה בוחן בדיון שמלבן את הזיקות הסבוכות בין גוף, מיניות והסדרים חברתיים פורמאליים. לפיכך, הבתולים הם מושג יעיל למיפוי מנגנוני עיצוב המגדר של חכמים והבנה מעמיקה יותר של דרכי פעולתם. חלקו הראשון של המאמר בוחן שלוש הגדרות בתולים שונות בהלכה התלמודית, שאינן חופפות בהכרח ונבדלות זו מזו בדגשיהן ובנקודות מבטן: בתולים כשלמות גופנית; בתולים כחוסר ניסיון מיני; ובתולים כחזקה משפטית. הדיון בכל אחת משלושה הגדרות מדגים את הפרספקטיבות השונות שלהן ואת המוטיבציות החברתיות והתרבותיות המובחנות שהן משקפות ביחס לגוף, למיניות ולמגדר. מורכבות זו מייצרת מושג בתולים גמיש שנע תדיר בין הממשי לסמלי, בין הגשמי לרוחני ובין החברתי לדתי. הטווח הפרשני הרחב שמותירות הגדרות הבתולים השונות שמשמשות בשיח התלמודי, מלמד כי ההכרעה ההלכתית ביחס לבתולים היא מעשה אידיאולוגי ופוליטי. חלקו השני של המאמר מוקדש להדגמת תפקודו של מושג הבתולים בהקשר לשיחה הלכתי על נישואי בתולה בתלמוד הבבלי. הקשר ההדוק בין מנהגי הנישואין המיוחדים לכלות בתולות, שתכליתם לסמן את הבתולים בגופן של כלות, לבין הפריבילגיות הכלכליות והמעמדיות שנגזרות מחזקת הבתולים הפורמאלית, מדגים את האופן שבו מאפשר מושג הבתולים מתיחת זיקות בין מישורי משמעות המוצגים לעיתים כנפרדים. הקווים הנמתחים בשיח ההלכתי של חכמים בין הגדרתה של אישה כבתולה, לבין מעמדה האישי, זכויותיה המשפטיות ומעמדה החברתי, הדתי והריטואלי, מלמדים על היות הבתולים קטגוריה מכוננת זהות מגדרית. לאור זאת מתנסחת ממאמר זה פרוגרמה תיאורטית ומתודולוגית, שחורגת מן הדיון הנקודתי בהלכה התלמודית, ורואה בבתולים קטגוריה חיונית לחקר ההיסטוריה של כלכלת המין והמגדר בתרבות היהודית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)71-99
Number of pages29
Journalאוקימתא
Volume5
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • בתולים
  • Virginity
  • יהדות ומין
  • Sex -- Religious aspects -- Judaism
  • מגדר
  • Sex
  • נשים ביהדות
  • Women in Judaism

Cite this