אכיפת חוקי זיהום ים בישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

לראשונה נבחנת תכנית אכיפה בתחום הסביבה בישראל באופן אמפירי. בחינה של תיקי התביעה, שהגיש המשרד לאיכות הסביבה במשך שנות התשעים מגלה, כי למרות אחוז ההרשעות הגבוה, מערכת האכיפה של זיהום הים עדיין טעונה שיפור. ממצאי המחקר מורים בין היתר כי: גובה הקנסות נמוך בסך הכל ואינו מרתיע עבריינים סדרתיים מביצוע עברות חוזרות, המערכת אינה מתמרצת בצורה נכונה דיווח עצמי על זיהום, וההתמקדות במניעת זיהום הים היא בעיקר בזיהום בשמן ולא בזיהום ממקורות יבשתיים, המהווה בעיה אקולוגית קשה יותר. המחקר מפעיל כלים אמפיריים במסגרת הערכת האפקטיביות של יוזמת האכיפה הסביבתית ומציג מתודולוגיה ברורה, המאפשרת בחינה כמותית ולא רק התרשמותית של מערכות אכיפה סביבתיות. הממצאים עצמם יוכלו לשרת את המשרד לאיכות הסביבה בניהול המערכה למניעת זיהום הים
Original languageHebrew
Title of host publicationסביבה ומדיניות: קובץ מחקרים
Editorsעמיר אידלמן, אלון טל, ניר בן-אהרון
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל, המרכז למדיניות סביבתית
Pages32-52
Number of pages21
StatePublished - 2002

Publication series

Nameמחקרי המרכז למדיניות סביבתית
Publisherמכון ירושלים לחקר ישראל
Number3
ISSN (Print)033-8681

Keywords

 • פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן, התש"ם- 1980
 • Marine pollution
 • Law and legislation
 • Fines (Penalties)
 • חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח- 1988
 • Nature conservation
 • עבירות סביבתיות
 • קנסות
 • Law enforcement
 • אכיפת החוק
 • דיני הגנת הסביבה
 • Israel
 • זיהום ים וחוף

Cite this