אי שוויון מתהווה בגיל הרך: עוני והישגים לימודיים עתידיים: [מתוך המדור: חינוך]

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

בישראל ההישגים הלימודיים הממוצעים של תלמידים הם מהנמוכים ביותר בקרב מדינות ה־OECD, ואי השוויון בהישגים הלימודיים הוא הגבוה ביותר. כמו כן, אי השוויון הכלכלי ושיעורי העוני בישראל, במיוחד בקרב ילדים, הם מהגבוהים ביותר בקרב המדינות המפותחות. מחקר זה בוחן אם וכיצד ההכנסה המשפחתית בגיל הרך (לידה עד גיל חמש) משפיעה על ההישגים הלימודיים של תלמידי ישראל במבחנים מתוקננים בגילים מאוחרים יותר. המחקר מבוסס על 1995 ו־2008, הכוללים מידע על נתונים ממפקדי האוכלוסין והדיור שנערכו בישראל בשנים הכנסות המשפחה ועל הרקע החברתי־כלכלי של ילדים, ואליהם צורפו נתונים על הישגיהם במבחני מיצ"ב בכיתה ה' (מיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית־ספרית). הממצאים מראים כי השתייכות לקצה התחתון של התפלגות ההכנסה המשפחתית בגיל הרך משפיעה באופן שלילי ומובהק סטטיסטית על הישגים לימודיים עתידיים, גם בפיקוח על הכנסה משפחתית בילדות המאוחרת ועל משתנים חברתיים־דמוגרפיים נוספים דוגמת השכלת הורים וגודל המשפחה. עוד נמצא כי קיימים הבדלים מהותיים בין תקופות שונות בגיל הרך בכל הנוגע להשפעות ההכנסה המשפחתית על הישגים לימודיים עתידיים. השפעתו של עוני יחסי נמצאה חזקה יותר כאשר הוא נמדד בגילי לידה עד שנתיים מאשר כשנמדד בגילי שלוש-חמש. ממצאים אלה מחזקים את תיאוריית "אלף הימים הראשונים", ולפיה אין להתייחס לגיל הרך כאל מקשה אחת בעלת מאפיינים הומוגניים, אלא לתת את הדעת לאלף הימים הראשונים לחיים, אשר חשובים במידה רבה להתפתחות העתידית של ילדים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)277-317
Number of pages41
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Academic achievement
 • Early childhood education
 • Educational equalization
 • Income
 • Parent and child
 • Physical education for children
 • Poor
 • Preschool children
 • School children
 • Statistics -- Tables
 • Stress (Psychology)

Cite this