אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות

Translated title of the contribution: Educational Inequality in Israel

חנה איילון, נחום בלס, יריב פניגר, יוסי שביט

Research output: Book/ReportBook

Abstract

"ספר זה דן באי השוויון ההשכלתי בישראל, הקיים, למרבה הצער, בין בני שכבות חברתיות, לאומים ועדות. מאחר שהשכלה היא מפתח חשוב להצלחה בחיים מן הראוי לפעול לצמצום הפערים בהזדמנויות ההשכלתיות של בני הדור הצעיר, החל בשלבים המוקדמים ביותר ולאורך כל שלבי החינוך. הישגיהם ההשכלתיים של ילדים נקבעים במידה רבה על ידי המשאבים הכלכליים וההשכלתיים שברשות הוריהם. בין משפחות בישראל קיים אי שוויון רב במשאבים אלו, והוא תורם לאי השוויון הניכר בהזדמנויות ההשכלתיות של בניהן. ואולם אי שוויון השכלתי נובע לא רק ממשאבים משפחתיים אלא גם מהמבנה של מערכת החינוך ומהתהליכים המתרחשים בה. כך למשל, בידול בין תלמידים חזקים לחלשים תורם להעמקת הפערים בהישגים בין קבוצות אלו. באופן דומה, הפרטה של מערכת החינוך עשויה לקדם את הישגיהם של תלמידים ממשפחות מבוססות המסוגלות לעמוד בעלויות החינוך הפרטי ולדחוק תלמידים ממשפחות עניות לבתי ספר פחות טובים, ובכך לתרום להגדלת הפערים. הספר 'אי שוויון בחינוך: ממחקר למדיניות' מתעד את אי השוויון ההשכלתי בישראל ודן בתרומה האפשרית של רכיבי מדיניות החינוך לצמצום אי השוויון ההשכלתי בין צעירים." -- מעטפת אחורית.
Translated title of the contributionEducational Inequality in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
Number of pages320
ISBN (Print)9789659279005
StatePublished - 2019

ULI Keywords

  • uli
  • Education and state -- Israel
  • Education -- Social aspects -- Israel
  • Educational equalization -- Israel
  • Education -- Israel -- Social aspects

Cite this