איתור דפוסי פעולה באמצעות ניתוח לוגים

הדס לוי-גמליאלי, ענת כהן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במחקר המוצג במאמר נמצא כי שימוש באתר תורם להצלחה בקורס, וכי נמצאו הבדלים מגדריים הן ביחס למידת השימוש בו והן להישגים בקורס. יתר על כן, בחינת שני דפוסי המשתמשים חיזקו את ההבנה שלא רק מידת השימוש משמעותית, אלא גם רצף השימוש באתר כפי שנצפו בימי פעילות הסטודנטים (ולא נקודתית לפני בוחן, או מבחן), וכי אלו תרמו להישגים גבוהים יותר במבחן. ממצאים אלו מחזקים את הטענה כי איתור דפוסים שונים של לומדים ומציאת קשרים בינם לבין הצלחה בקורס הנם הליכים בעלי משמעות בהבנת תהליכי הוראה ולמידה מקוונים למטרת שיפור הלמידה, הצלחה בקורס וניבוי הישגים.
Original languageHebrew
Title of host publicationהכנס הארצי השנתי האחד עשר 2013 של מיט"ל (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה העברית בירושלים
Pages122-127
Number of pages6
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • Computer-assisted instruction
  • חינוך גבוה
  • Education, Higher
  • סטודנטים
  • College students

Cite this